Top 9 tầng Địa ngục, 9 tầng Địa ngục trong thần khúc của dante

     
Nhân viết bài phi hữu luận “THIÊN là TRỜI”, tôi bao gồm nhắc tới Thăng Thiên 升天 là Lên trời, Phi Thiên 飛天 là Bay lên chầu trời, còn Quy Thiên 歸天 là Về ttách, là chết. Nhưng chưa hẳn ai bị tiêu diệt cũng rất được về ttránh, lên trời vì ttách chỉ có 9 tầng nhưng thôi, ta tốt nghe nói Cửu Trùng Thiên 九重天, còn địa ngục thì có tới 18 tầng, gấp hai số tầng của ttránh. Điều nầy cho biết thêm là sống trên đời fan xấu nhiều gấp rất nhiều lần bạn giỏi, đề xuất Địa Ngục đề nghị xây tới 18 tầng bắt đầu đầy đủ chỗ để cất !


Bạn đang xem: Top 9 tầng Địa ngục, 9 tầng Địa ngục trong thần khúc của dante

*

* Giải ưa thích theo Dịch Lý trong Kinh Dịch của Trung Hoa truyền thống, thì số cửu là số lẻ tối đa trong một, 3, 5, 7, 9. Nên số cửu tượng trưng mang lại loại nào đấy những tốt nhất, cao nhất … yêu cầu new hotline ttách là CỬU TRÙNG THIÊN, có nghĩa là CHÍN TẦNG TRỜI. Số 9 Tức là tương đối nhiều, là maximum, đề nghị CHÍN TẦNG TRỜI Có nghĩa là trời có khá nhiều tầng, rất lớn không nhỏ … Nhưng do số cửu là một trong con số rõ ràng, buộc phải Chín Tầng Trời xuất xắc CỬU TRÙNG THIÊN được lý giải ví dụ là : Nhất vi TRUNG THIÊN 一為中天,Nhị vi TIỆN THIÊN 二為羨天,Tam vi TÙNG THIÊN 三為從天,Tđọng vi CANH THIÊN 四為更天,Ngũ vi TÚY THIÊN 五為睟天, Lục vi QUÁCH THIÊN 六為廓天,Thất vi GIẢM THIÊN 七為減天,Bát vi TRẦM THIÊN 八為沈天,Cửu vi THÀNH THIÊN九為成天。Tầng thứ 9 là tầng tối đa của ttránh, theo nhỏng truyền thuyết thì bên trên kia bao gồm Ngọc Điện Lăng Tiêu 玉殿凌霄 và Ngọc Hoàng Đại Đế 玉皇大帝 ngự sống trong những số đó.
* Giải say mê theo 東漢經學家王逸 Kinc Học Gia đời Đông Hán là Vương Dật, thì CỬU TRÙNG THIÊN là : Đông Phương thơm viết HẠO THIÊN 東方曰皞天、Đông Nam pmùi hương DƯƠNG THIÊN 東南方陽天、Nam Pmùi hương XÍCH THIÊN 南方赤天、Tây Nam phương CHU THIÊN 西南方朱天、Tây phương THÀNH THIÊN 西方成天、Tây bắc phương U THIÊN 西北方幽天、Bắc pmùi hương HUYỀN THIÊN 北方玄天、Đông Bắc pmùi hương BIẾN THIÊN 東北方變天、Trung ương là QUÂN THIÊN 中央鈞天. Theo truyền thuyết thần thoại thì bà Cửu Thiên Huyền Nữ 九天玄女 là vị Thánh mẫu trấn ở pmùi hương bắc .
*

Ngọc Hoàng Đại Đế Cửu Thiên Huyền Nữ
* Giải say đắm theo Lã Thị Xuân Thu- Hữu Thủy Lãm 呂氏春秋•有始覽 thì CỬU TRÙNG THIÊN là : Trung ương viết CÂU THIÊN 中央曰鉤天、Đông phương thơm viết THƯƠNG THIÊN 東方曰蒼天、Đông bắc phương thơm viết BIẾN THIÊN 東北方曰變天、Bắc pmùi hương viết HUYỀN THIÊN 北方曰玄天、Tây bắc pmùi hương viết U THIÊN 西北方曰幽天、Bắc phương viết HẠO THIÊN 西方曰顥天、Tây phái mạnh pmùi hương viết CHU THIÊN 西南方曰朱天、Nam phương viết VIÊM THIÊN 南方曰炎天、Đông Nam phương thơm viết DƯƠNG THIÊN 東南方曰陽天。


Xem thêm: Câu Lươn, Gặp Mấy Cụ Lươn Này Là Thấy Đã Hà Lên Gần Nữa Con Luôn Khủng Khiếp

Thi Tiên Lý Bạch 李白 gồm bài thất ngôn tứ hay rất lôi cuốn khi tả Thác nước nghỉ ngơi Lư Sơn nhỏng từ trên chín tầng trời đổ trút xuống vậy …
望廬山瀑布 VỌNG LƯ SƠN BỘC BỐ
日照香爐生紫煙, Nhật chiếu mùi hương lô sinh tử yên
遙看瀑布掛前川。 Dao khan bộc ba quải chi phí xuyên.
飛流直下三千尺, Phi giữ trực hạ tam thiên xích
疑是銀河落九天. Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên
*
*


Chuyên mục: Tin Tức