Trang bị tiên phong sắp có cập nhật mới

     

Quý thân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến

Nhân sĩ có thể đến NPC Đại Sứ Phong Hoa ngơi nghỉ Thành Đô (219/220), Tuyền Châu (179/185) hoặc Biện Kinch (175/178) để đổi các các loại Ngoại Trang Mới.

Bạn đang xem: Trang bị tiên phong sắp có cập nhật mới

Tất cả các nước ngoài trang thay đổi ra từ cửa hàng phong hoa phần lớn là vĩnh viễn.

*

*

*

*

*

Lúc đổi ngoại trang buộc phải tiêu hao Điểm Phong Hoa và Phiếu Đổi Ngoại Trang, Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang.Điểm Phong Hoa hoàn toàn có thể thông qua Tụ Bảo Bồn để nhận.

Xem thêm:

Phiếu Đổi Ngoại Trang rất có thể thừa nhận thông qua tác dụng phó bản, Bang Hội, Thương hiệu Kim Hổ Phù, Thiên Tầm Tháp...

*

Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang rất có thể nhận trải qua Tính Năng Boss Liên Server, Thiên Tầm Tháp, Cửa hàng Kyên Hổ Phù...

*

Hình Hình ảnh minch họa của những Ngoại Trang Mới

*

*

Sương white Trạng rỡ Thanh

*

Trang Sức Lưu Hỏa (Đỏ)

*

Trang Sức Lưu Hỏa (Lam)

*

Trang Sức Tinh Hải Linh (Đỏ)

*

Trang Sức Tinch Hải Linh (Lam)


Top
Sự khiếu nại sẽ diễn ra

Chuyên mục: Tin Tức