Away là gì

     

Away rất phổ biến trong đời sống hàng ngày, cả văn nói cùng viết. Trường đoản cú này có chân thành và ý nghĩa rất nhiều dạng, thuộc liệt kê các ý nghĩa sâu sắc đó và những ví dụ dễ nắm bắt trong nội dung bài viết này:


1. Xa, xa cách, tránh xa, xa ra

Away bao gồm nghĩa phổ biến nhất đó là xa, xa cách, tách xa, xa ra, đi (xa)

=away from home+ xa nhà=to stand away from the rest+ đứng cách xa những người khác=to fly away+ bay đi=to go away+ tránh đi, đi khỏi, đi xa=to throw away+ ném đi; ném ra xa=away with you!+ cun cút đi! ra địa điểm khác!

Ex: I have been away from home for over 2 years.

Bạn đang xem: Away là gì

(Tôi ra đi nhà đã làm được hơn 2 năm rồi.)

To stand away from the rest: đứng giải pháp xa những người khác

Ex: People should stand away from the rest to lớn avoid infecting others with Corona Virus.

(Mọi tín đồ nên đứng các xa những người khác nhằm tránh lây truyền vi-rút Corona cho hầu hết người.)

To fly away: cất cánh đi

Ex: Keep silent! The flock of birds will fly away the tree if you shout again.

(Im lặng! Đàn chim sẽ cất cánh khỏi cây nếu như cậu liên tiếp hét nữa.)

To throw away: ném đi; ném ra xa

Ex: He is used khổng lồ throwing all things in the room away when he gets angry.

(Anh ta bao gồm thói quen ném số đông thứ trong chống đi mỗi khi tức giận.)

Away with you!: Ra khu vực khác!

Ex: Away with you. You’re bothering me!

(Ra địa điểm khác! Anh đang có tác dụng phiền tôi đấy!)


2. Vươn lên là đi, mất đi, hết đi

=to boil away+ sôi cạn đi=to gamble away all ones money+ cờ tệ bạc hết sạch sẽ cả tiền của=to make away with oneself+ từ bỏ tử=to vì away with somebody+ trừ khử ai đi=to pass away+ chết=to food away ones time+ tiêu tốn lãng phí hết thời hạn vào những vấn đề làm nhảm, trung bình phào

Các ví dụ

To boil away: sôi cạn đi

Ex: The water in this kettle boiled away because I involved in reading books.

(Nước trong ấm đã sôi cạn đi bởi tôi mải mê hiểu sách.)

To gamble away all one’s money: cờ bội bạc hết sạch cả tiền của

Ex: He asked me for a loan because he gamble away all his money.

(Anh ta hỏi vay tôi một khoản tiền to vì toàn bộ tiền của đều đưa đi cờ bạc bẽo hết không bẩn rồi.)

To make away with oneself: từ tử

Ex: She cannot overcome the pain of losing her child, so she decided lớn make away with herself.

(Cô ấy cấp thiết vượt qua nỗi đâu mất con bắt buộc đã quyết định tự tử.)

To bởi away with somebody: khử ai đi

Ex: After doing away with him, you will get a large amount of money.

(Sau lúc khử hắn ta, anh sẽ nhận được một khoản chi phí lớn.)


To pass away: chết

Ex: My grandmother passed away because of lung cancer.

(Bà của tôi chết vì ung thư phổi.)

To food away one’s time: lãng phí hết thời hạn vào những bài toán làm nhảm, tầm phào

Ex: You should spend more time on studying instead of fooding away your time.

Xem thêm: 【5/2021】 Cách Lấy Sữa Bò Trong Minecraft ? Cách Lấy Sữa Bò Trong Game Minecraft

(Cậu buộc phải dành nhiều thời hạn học tập rộng thay bởi vì lãng phí thời gian vào những bài toán tầm phào.)

3. Không dứt liên tục

To work (peg ) away: thao tác làm việc liên tục

Ex: You have worked away for over six hours.

(Anh đã làm việc suốt rộng 6 tiếng đồng hồ thời trang rồi đấy.)

4. Không chậm trễ trễ, tức thì lập tức

Speak away!: nói (ngay) đi!

Ex: Speak away or you will be sent to jail.

(Nói ngay nếu như không anh sẽ ảnh hưởng tống vào tù.)

Right away: ngay tức thì

Ex: If you don’t leave right away, you will miss the train.

(Nếu chúng ta không đi ngay, các bạn sẽ lỡ chuyến tàu.)

5. Away back (từ Mỹ,nghĩa Mỹ): từ cách đó đã lâu

Ex: This region was discovered away back in 1800.

(Vùng đất này được phát chỉ ra khá lâu vào thời điểm năm 1800.)

6. Away with it!: vứt nó đi!; tống khứ nó đi!

Ex: Please away with it! I feel tired whenever I catch sight of it.

(Làm ơn hãy vứt nó đi. Tôi cảm xúc mệt mỏi mọi khi nhìn thấy nó.)

7. Far và away

Bỏ xa, rộng hẳn, không thể đối chiếu được

Ex: It was far & away the best meal he had ever eaten.

(Bữa ăn uống này ngon hơn hẳn toàn bộ các bữa anh ta đã từng có lần ăn.)

Tất nhiên, dĩ nhiên, kiên cố chắn, không ngờ vực gì nữa

Ex: Who’s the best shot ? – Mr . Smith, far and away.

(Ai bắn xuất sắc nhất? -Tất nhiên là ông Smith chứ còn ai nữa.)

8. Out và away: vứt xa, không thể so sánh được với; trội hẳn lên

Ex: He used to be out & away the best students in the class, but he has got lots of bad marks recently.


(Anh ta từng là học sinh xuất sắc tốt nhất lớp, tuy vậy dạo sát đây, anh ấy liên tiếp bị điểm kém)

9 .To be away: vắng tanh mặt

Ex: You want to see my father , don’t you ? – But he’s away .


Chuyên mục: Tin Tức