Bảo Mật

     
phitienkiem.com tích lũy biết tin của người dùng gửi đến công ty chúng tôi. Chúng tôi cũng tích lũy thông tin trải qua mọi trang người dùng truy cập, thông báo được cung cấp trải qua bài toán khảo sát điều tra và ĐK, API. Những lên tiếng này có thể đựng tài liệu cá nhân của doanh nghiệp gồm những: shop, số điện thoại, vv... phitienkiem.com cam kết bảo vệ an ninh công bố của khách hàng. Chúng tôi không được phép tiết lộ công bố cá nhân nhưng mà không có sự cho phép bởi văn bản. Tuy nhiên, một trong những báo cáo tích lũy từ chúng ta cùng về chúng ta được sẽ được thực hiện để cung ứng việc cung ứng các dịch vụ của chúng tôi cùng với bạn. Những thông tin Cửa Hàng chúng tôi thu thập không được share cùng với chúng ta, phân phối hoặc cho thuê, ngoài một vài ngôi trường hòa hợp sau đây:

phitienkiem.com rất có thể share lên tiếng cá nhân để điều tra hoặc ngăn ngừa những hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ ăn lận, các trường hợp tương quan mang lại các tác hại sự bình yên tính mạng của bất kỳ tín đồ như thế nào theo hưởng thụ của luật pháp.
phitienkiem.com hợp tác với các công ty không giống thay mặt đại diện chúng tôi làm việc một số trong những nhiệm vụ và rất có thể cần phải share thông tin của người tiêu dùng với chúng ta nhằm cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ cho chính mình. phitienkiem.com cũng hoàn toàn có thể share ban bố của khách hàng để cung ứng sản phẩm hoặc hình thức cơ mà bạn yêu cầu hoặc khi Cửa Hàng chúng tôi đạt được sự được cho phép của khách hàng.
Chúng tôi sẽ đưa công bố về các bạn nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty không giống. Trong trường hòa hợp này, Shop chúng tôi đã thông báo cho chính mình bằng email hoặc bằng phương pháp thông báo khá nổi bật bên trên trang web của Shop chúng tôi trước lúc lên tiếng về bạn được bàn giao cùng biến đổi đối tượng của một Chính sách Bảo mật khác.
Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn bởi công dụng của doanh nghiệp cùng không buộc ràng pháp luật. Xin phấn kích gọi Điều khoản một biện pháp toàn diện nhằm nắm vững.