Search for phim fast

     
*

*

*

Hướng dẫn nắm đổi thông số nhân vật

Để tiến hành thay đổi chỉ số mang lại nhân vật Fox Seaside và JNS_Seaside người nghịch cần sở hữu 1 trong những 2 nhân vật này.Hai nhân vật mới có thể mua tại cửa hàng ingame vào mục nhân vật

*

Sau lúc sở hữu nhân vật mới này, người chơi có thể nỗ lực đổi các chỉ số nhân vật bằng cách download vé Tùy chọn cầm đổi hoặc vé Trích xuất tùy chọnHai vé mới có thể tải tại cửa hàng ingame trong mục trang bị

1.Tiến hành gắng đổi các chỉ số nhân vật

Người đùa vào kho đồ – nhân vật, nhấn chọn mục cài đặt nhân vật mặt góc phải của nhân vật

*

2.Hệ thống sẽ xuất hiện bảng thông số nhân vật

Có 2 lựa chọn vậy đổi mang lại nhân vật là Trích xuất tùy chọn và cố gắng đổi ngẫu nhiên

*

=> Trích xuất tùy chọn: sử dụng vé trích xuất tùy chọn

*

Mỗi 1 vé này chỉ có thể thế đổi 1 lần 1 chỉ số mà người chơi ao ước muốn

- Người đùa có thể thêm 1 chỉ số hoặc nuốm đổi 1 chỉ số có sẵn ( chỉ số mới sẽ vậy thế chỉ số cũ )

- Chỉ số mới sẽ hiển thị bên phải, người nghịch có thể chọn mục Có thể thêm tùy chọn hoặc chọn 1 chỉ số khác để gắng thế và nhấn cố đổi

=> vậy đổi ngẫu nhiên: sử dụng vé tùy chọn cố gắng đổi

*

Tại vé này có 2 mức để lựa chọn là 1 chỉ số và 10 chỉ số ngẫu nhiên

*

Nhấn chọn 1 chỉ số có sẵn, nhấn chọn 1 pa3: hệ thống sẽ hiển thị 2 chỉ số ngẫu nhiên để người chơi lưạ chọn

*

Người chơi chọn và nhấn xác nhận để hệ thống núm đổi chỉ số

Nhấn chọn 1 chỉ số có sẵn, nhấn chọn 10 pa3: hệ thống sẽ hiển thị 10 chỉ số ngẫu nhiên và 1 chỉ số thưởng để người đùa lưạ chọn

*

Người chơi chọn và nhấn xác nhận để hệ thống nuốm đổi chỉ số

Ngoài ra người đùa có thể tham khảo hướng dẫn bằng cách nhấn chọn dấu ? phía trên góc phải của cài đặt

*

Có 3 tab để người đùa tham khảo, nhấn vào số tab bên dưới để xem hướng dẫn


Chuyên mục: Tin Tức