Chuột cho điện thoại

     

Phần béo điện thoại hiện thời hỗ trợ thiên tài OTG. Giúp áp dụng chuột trên điện thoại thông minh rất thuận tiện hoặc thực hiện đồng thời chuột và bàn phím. Trong bài bác này, bọn họ tìm hiểu giải pháp kiểm tra loại cổng USB với có cung ứng OTG không. Sau đó, mày mò cách sử dụng chuột trên điện thoại như nắm nào.