Cydia bị văng

     
Hãy thử từng phương pháp một từ bên trên xuống dưới, bí quyết nào ko được hãy chạy tiếp cách tiếp theo sau nhé