Đế quốc phổ

     
Xứ Neuenburg, nay nằm trong tổng Neuchâtel sống Thụy Sĩ cũng là một trong những phần của Vương quốc Phổ từ năm 1707 cho tới 1848.

Bạn đang xem: Đế quốc phổ


The Principality of Neuenburg, now the Canton of Neuchâtel in Switzerland, was a part of the Prussian kingdom from 1707 khổng lồ 1848.
Ông được phong làm Nguyên soái của vương quốc Phổ ngày 27 tháng một năm 1916 và của đế quốc Đức ngày 1 tháng 2 năm 1916.
He was made Generalfeldmarschall of the Kingdom of Prussia on 27 January 1916, and of the German Empire on 1 February 1916.
Albert von Memerty (8 tháng 12 năm 1814 – 24 tháng một năm 1896) là 1 trong tướng lĩnh trong quân đội của Vương quốc Phổ cùng Đế quốc Đức.
Albert von Memerty (December 8, 1814 – January 24, 1896) was a general in the armies of the Kingdom of Prussia & Imperial Germany.
In addition, only the Kingdom of Prussia had the military force necessary lớn effect this unification.
Nước Pháp khai chiến với Đế quốc Áo ngày 20 tháng tư năm 1792 cùng Vương quốc Phổ kết liên với phe Áo vài tuần sau đó.
France declared war on Austria in April 1792, and the Kingdom of Prussia joined the Austrian side a few weeks later.
Ngay sau khi lên ngôi, Friedrich III trao cho vk Huân chương black Eagle, tước đoạt hiệu cao nhất trong sản phẩm hiệp sĩ của Vương quốc Phổ.
Immediately after accession, Emperor Frederick III appointed his wife Lady of the Order of the đen Eagle, the highest order of chivalry in the Kingdom of Prussia.
Ông thực Vương quốc Phổ biến chuyển một vùng đất hứa, giống như Hoa Kỳ với dân nhập cư đi tìm tự bởi trong chũm kỉ 19.
Prussia became a safe haven in much the same way that the United States welcomed immigrants seeking freedom in the 19th century.
Sau kia ông phục vụ trong thời gian khác biệt tại các tòa án của Saxe-Weissenfels, Bavaria, cộng hòa Hà Lan, và Vương quốc Phổ.
He then served for various periods at the courts of Saxe-Weissenfels, Bavaria, the Dutch Republic during the War of the Austrian Succession, and the Kingdom of Prussia.
Từ bỏ chính thể phong cách Anh, Iwakura Tomomi và những người bảo thủ không giống vay mượn đa số từ hệ thống hiến pháp Vương quốc Phổ.
Rejecting the British model, Iwakura Tomomi and other conservatives borrowed heavily from the Prussian constitutional system.
Constantin Wilhelm Lambert Gloger (17 mon 9 năm 1803 ngay gần Grottkau, Silesia, Vương quốc Phổ – 30 mon 12 năm 1863, Berlin) là 1 trong những nhà động vật học và nhà điểu học tín đồ Đức.
Constantin Wilhelm Lambert Gloger (17 September 1803 near Grottkau, Silesia, Kingdom of Prussia – 30 December 1863 in Berlin) was a German zoologist và ornithologist.
Các vụ việc của Giáo hội công giáo La Mã ngơi nghỉ Vương quốc Phổ đang được tổ chức triển khai lại vì Bull "De salute animarum", phát hành vào năm 1821.
The affairs of the Roman Catholic Church in the Kingdom of Prussia had been reorganised by the Bull "De salute animarum", issued in 1821.
Vương quốc Phổ cùng đồng minh là các quốc gia Đức phương bắc vượt mặt Áo và mở đường cho phương án Tiểu Đức một vài năm tiếp theo đó.

Xem thêm: Chơi Kim Cương 3 Online Miễn Phí Hấp Dẫn, Bejeweled 3


The Kingdom of Prussia và its predominately north German allies defeated Austria & made way for the realisation of the Lesser German solution a few years later.
Đức Rococo được vận dụng với sự thân thương đến thánh địa và cung điện, đặc biệt là ở miền Nam, trong những lúc Frederician Rococo cải tiến và phát triển ở Vương quốc Phổ.
German Rococo was applied with enthusiasm to churches và palaces, particularly in the south, while Frederician Rococo developed in the Kingdom of Prussia.
Vào năm 1866, trong trận chiến tranh Bảy tuần thân Vương quốc Phổ với Đế quốc Áo, Wilhelm được giao quyền chỉ đạo Sư đoàn Baden của quân đoàn Liên minh VIII (tiếng Đức: 8.
In 1866, during the Austro-Prussian War between the Kingdom of Prussia & the Austrian Empire, Wilhelm assumed command of the Baden Division of the 8th Federal Corps (German: 8.
Sự tăng thêm quyền lực của Đế quốc Nga, mối đe dọa của Vương quốc Phổ và Đế quốc Áo Habsburg, đêu là hễ lực chính đằng sau phân chia đầu tiên này.
Growth in the Russian Empire"s power, threatening the Kingdom of Prussia và the Habsburg Monarchy, was the primary motive behind this first partition.
Quốc vương Wilhelm I của Phổ vừa lòng với việc chọn màu: đỏ với trắng cũng tượng trưng đến Hầu quốc Brandenburg, một tuyển chọn đế hầu quốc là chi phí thân của Vương quốc Phổ.
King Wilhelm I of Prussia was satisfied with the colour choice: the red & white were also taken to lớn represent the Margraviate of Brandenburg, the Imperial elector state that was a predecessor of the Kingdom of Prussia.
Schmidt đã sinh ra tại Schwedt trên sông Oder sinh sống tỉnh Brandenburg của Vương quốc Phổ, và bắt đầu làm Trung đoàn yêu quý kỵ binh số 4 với vai trò là một trong những thiếu úy vào thời điểm năm 1834.
Schmidt was born at Schwedt on the Oder in the Province of Brandenburg, and entered the 4th Ulans as a second lieutenant in 1834.
Cách mạng nổ ra sinh hoạt Berlin năm 1848 đã tăng cường liên minh giữa hai nhà, bằng bài toán người thừa kế của vương quốc Phổ đang đi vào tránh nàn trong triều đình Anh trong ba tháng.
The revolution that broke out in Berlin in 1848 further strengthened the link between the two royal couples by requiring the heir presumptive to lớn the Prussian throne lớn find shelter for three months in the British court.
Như vậy, trong lịch sử vẻ vang hồi sinh đầy biến động của Vương quốc Phổ, đã hai lần thái độ nhất quyết không nhân nhượng của Wrangel đã có được mục tiêu của chính mình mà không khiến đổ máu.
Thus on two occasions in the troubled history of Prussian revival Wrangel"s uncompromising sternness achieved its object without bloodshed.
Vào trong thời gian 1870, đưa ra quyết định được giới thiệu tại trại chiến mã giống của bang Phổ trên Schloss Wickrath, vào thời điểm đó ở thức giấc Rhine của Vương quốc Phổ, để tập trung chăn nuôi theo phong cách Bỉ.
In the 1870s the decision was taken at the Prussian state stud at Schloss Wickrath, at that time in the Rhine Province of the Kingdom of Prussia, lớn concentrate breeding on the Belgian type.
Lo ngại về tình trạng không ổn định đang diễn ra ở Nga, Euler tránh St. Petersburg ngày 19 mon 6 năm 1741 để phụ trách vị trí trên Viện Hàn lâm Berlin - theo lời mời của Friedrich Đại đế vương quốc Phổ.
Concerned about the continuing turmoil in Russia, Euler left St. Petersburg on 19 June 1741 khổng lồ take up a post at the Berlin Academy, which he had been offered by Frederick the Great of Prussia.
Trận Austerlitz bắt đầu cho gần một thập kỷ thống trị của pháp trên châu Âu lục địa, nhưng trong số những hiệu ứng tức khắc của chính nó là việc Vương quốc Phổ tham chiến kháng Pháp vào khoảng thời gian 1806.
Austerlitz set the stage for a near-decade of French domination on the European continent, but one of its more immediate impacts was khổng lồ goad Prussia into war in 1806.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tin Tức