Drain tiếng anh là gì?

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Drain tiếng anh là gì?

*
*
*

drain
*

drain /drein/ danh từ ống dẫn (nước...), cống, rãnh, mương, máng (y học) ống dẫn lưu sự rút hết, sự bòn rút hết, sự tiêu hao, sự làm kiệt quệa drain on someone"s purse: sự bòn rút tiền bạc ai (từ lóng) hớp nhỏ dại (rượu) ngoại cồn từ ((thường) + off, away) rút, tháo, tiêu (nước); có tác dụng ráo nước (quần áo giặt, chén đĩa rửa)to drain off the water: cởi nước uống cạn (nước, rượu)to drain dry; to lớn drain to the dregs: uống cạn (y học) dẫn lưu rút hết, bòn rút hết, tiêu hao, làm kiệt quệto drain the wealth of a country: bòn rút hết của nả của một nướcto drain someone of his property: đem hết của nả của ai, bòn rút hết gia sản của ai nội cồn từ ((thường) + off, away) tan đi, bay đi, tiêu đi (nước...) ráo nước (quần áo giặt, chén bát đĩa rửa) (+ through) tan ròng ròng, chảy nhỏ giọt (qua...)
chảy đichảy máuống dẫn mángsự rút hếtsự tiêu haodrain on the resources: sự tiêu tốn tài nguyênthất thoátbrain drain: thất thoát hóa học xámdollar drain: thất bay đô labasket drainlỗ tháo gồm lưới chắnbrain drainchảy hóa học xámbrain drain (brain-drain)sự duyên dáng trí thức ra nước ngoài-CHẢY MÁU CHẤT XÁMbrain drain (brain-drain)xuất tiết nãocapital drainsự xuất máu vốncash drainsự hạn chế tạo ra chi phí mặtdrain hold-overcửa tháodrain hold-overlỗ tháodrain of foreign currencysự chảy nước ngoài tệ ra nước ngoài, tiêu tốn ngoại tệdrain of goldsự chảy tiến thưởng ra nước ngoài, tiêu hao vàngdrain of moneyđào thoát tư bảndrain of moneysự rã vốn ra nước ngoàidrain on cashsự chảy tiền khía cạnh ra nước ngoàidrain on cashtiêu hao chi phí mặtgold drainsự chảy quà ra nước ngoàiinternal drainluồng tiền rã vào lưu giữ thônginternal drainsự rút chi phí vào giữ thông nội địatax drainsự trích thuế danh từ o ống hút nước, kênh, mương, máng; sự bòn rút, sự làm cho kiệt quệ động từ o tháo, tiêu, làm cho kiệt quệ § catch drain : rãnh túa nước, kênh hút nước § counter drain : hầm chứa nước chưa lọc; kênh ngầm phụ; kênh bị rò § efficient drain : cái thoát nước, mẫu rẽ (của một bé sông) § drain sample : mẫu túa xả, mẫu lấy ở cửa ra của thùng chứa
*Xem thêm: Afternoon Là Gì, Nghĩa Của Từ Afternoon, Afternoon Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

*

*

drain

Từ điển Collocation

drain noun

1 pipe/hole that dirty water goes down

ADJ. blocked

VERB + DRAIN block | clear, unblock | lay They were busy laying the drains for the new houses.

2 sth that uses up time/money/resources

ADJ. heavy, major, serious | brain scientists joining the brain drain (= moving to lớn a country where they can work in better conditions & earn more)

PREP. ~ on These losses have been a major drain on the company"s resources.

Từ điển WordNet


n.

tube inserted into a body cavity (as during surgery) to remove unwanted materiala gradual depletion of energy or resources

a drain on resources

a drain of young talent by emigration

v.

deplete of resources

The exercise class drains me of energy

empty of liquid; drain the liquid from

We drained the oil tank


English Slang Dictionary

to wear out; to lớn exhaust; khổng lồ annoy:"That girl had totally drained me; I wish she"d leave"

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In an FET, the electrode toward which charge carriers (electrons or holes) move from the source under control of the gate. See also FET, gate (definition 2), MOSFET, source (definition 2). 2. See current drain.

English Synonym and Antonym Dictionary

drains|drained|drainingsyn.: deprive draw off dry empty exhaust filter spend use

Chuyên mục: Tin Tức