Game family

     

Your family received one or more games lớn play together. All games have instructions included.Games are a good way to practice math và reading skills.

Gia đình bạn đã nhận được một hoặc các trò nghịch để chơi cùng nhau. Tất cả các trò chơi đều phải có hướng dẫn đi kèm. Trò chơi là 1 trong những cách tốt để thực hành thực tế toán học tập và tài năng đọc.

Middle School/High School Game

*

Video Instructions

Hướng dẫn Video

https://youtu.be/usBHrp6s4xY

*

Email a picture of your family playing the games to lớn Mrs. Edmonds in Title I at kedmonds


Bạn đang xem: Game family

ecsdfl.us orvia text at 850-777-1089

Gửi hình ảnh gia đình ai đang chơi trò chơi đến bà Edmonds trong Title I qua e-mail tại kedmonds
ecsdfl.us hoặc qua lời nhắn theo số850-777-1089

*

*


Escambia County School District


75 North Pace BlvdPensacola, Florida 32505(850) 432-6121 Phone
Xem thêm: Phim Hài 18 Nhật Bản - Hài 18+ Những Kiểu Biến Thái Nhật Bản

2021-2022 District Summary Budget

2021-2022 Supplemental Budget Information

2021-2022 Proposed Tentative Budget

Accessibility

Escambia's Implementation Plans and Reports

Florida Value Added model (VAM) và Fiscal Transparency Tool

Health Education

Policy of Nondiscrimination

Public Records Process

School Financial ReportsTitle IX


*

*

*

Family Empowerment Scholarship(850) 469-5580schoolchoice
ecsdfl.us


Make changes to lớn the header and footer on the "Edit Header & Footer" tab on the left.


Chuyên mục: Tin Tức