iPhone Lock là gì? có gì khác biệt cách bên từng nắm à

iPhone Lock là gì? có gì khác biệt cách bên từng nắm à

iPhone lock là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả tình trạng khi một chiếc iPhone bị khóa và không thể truy cập hoặc sử dụng bởi người dùng.

iphone lock là gì?

iphone lock là gì?
iphone lock là gì?

Có hai loại khóa iPhone phổ biến:

 • Passcode Lock (Khóa mật khẩu): Đây là hình thức khóa thông thường trên iPhone, yêu cầu người dùng nhập mật khẩu hoặc mã PIN để mở khóa thiết bị.
 • iCloud Activation Lock (Khóa kích hoạt iCloud): Đây là tính năng bảo mật được tích hợp trong iOS và iCloud. Khi khóa kích hoạt iCloud được kích hoạt, thiết bị yêu cầu người dùng nhập tài khoản iCloud và mật khẩu liên quan để xác minh và kích hoạt iPhone.

Cả hai loại khóa này có thể được kích hoạt bởi người dùng hoặc trong một số trường hợp, nó có thể được kích hoạt từ xa bởi chủ sở hữu trước đó (ví dụ: nếu thiết bị bị đánh cắp hoặc bị mất). Đối với iPhone bị khóa, việc xóa và sử dụng lại thiết bị đòi hỏi người dùng phải xác minh quyền sở hữu hoặc xóa khóa theo quy trình xác định của Apple.

Ý nghĩa của iPhone Lock

Ý nghĩa của iPhone Lock
iphone lock là gì? Ý nghĩa của iPhone Lock

Thuật ngữ “iPhone Lock” có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh. Dưới đây là một số ý nghĩa phổ biến của thuật ngữ này:

 1. iPhone Lock: Đây có thể là thuật ngữ chỉ đến việc khóa màn hình hoặc khóa bàn phím của iPhone. Khi iPhone được khóa, người dùng sẽ cần nhập mật khẩu, mã PIN hoặc sử dụng các phương pháp xác thực khác để mở khóa thiết bị.
 2. SIM Lock: iPhone có thể bị khóa theo nhà mạng nơi người dùng mua thiết bị. Điều này có nghĩa là iPhone chỉ có thể hoạt động với SIM của nhà mạng đó và không thể sử dụng với SIM của nhà mạng khác. Để mở khóa SIM Lock, người dùng cần yêu cầu nhà mạng hoặc sử dụng các dịch vụ mở khóa SIM bên ngoài.
 3. Activation Lock: Activation Lock là một tính năng bảo mật trên iPhone được kích hoạt thông qua tài khoản iCloud. Khi iPhone bị mất hoặc bị đánh cắp, Activation Lock đảm bảo rằng người dùng phải nhập tài khoản iCloud và mật khẩu liên quan để kích hoạt lại thiết bị. Điều này giúp ngăn chặn việc sử dụng trái phép và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 4. Carrier Lock: Đây là một dạng khóa mà nhà mạng áp dụng lên iPhone, giới hạn người dùng chỉ sử dụng thiết bị với mạng di động của nhà mạng đó. Để sử dụng iPhone với nhà mạng khác, người dùng cần mở khóa bằng cách yêu cầu nhà mạng hoặc sử dụng các dịch vụ mở khóa bên ngoài.
 5. Tùy thuộc vào ngữ cảnh, iPhone Lock có thể đề cập đến bất kỳ hình thức khóa nào mà iPhone có thể gặp phải, bao gồm khóa màn hình, khóa SIM, Activation Lock và Carrier Lock.

iPhone Lock và iPhone Unlock có gì khác biệt

iPhone Lock và iPhone Unlock là hai thuật ngữ trái ngược nhau và có ý nghĩa khác nhau như sau:

 • iPhone Lock: Đây là tình trạng khi một chiếc iPhone bị khóa và không thể truy cập hoặc sử dụng. Một iPhone có thể bị khóa bằng nhiều cách, bao gồm khóa màn hình, khóa SIM, Activation Lock hoặc khóa từ nhà mạng. Mục đích của việc khóa là bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngăn chặn việc truy cập trái phép và đảm bảo an ninh thiết bị.
 • iPhone Unlock: Đây là quá trình mở khóa iPhone, cho phép người dùng truy cập và sử dụng thiết bị một cách đầy đủ. Mở khóa iPhone có thể áp dụng cho nhiều mục đích, bao gồm:
 • Mở khóa màn hình: Nhập mật khẩu, mã PIN hoặc sử dụng các phương pháp xác thực khác để mở khóa màn hình của iPhone.
 • Mở khóa SIM: Yêu cầu nhà mạng hoặc sử dụng các dịch vụ mở khóa SIM bên ngoài để mở khóa iPhone khỏi khóa SIM của nhà mạng.
 • Mở khóa Activation Lock: Nhập tài khoản iCloud và mật khẩu liên quan để xác minh và kích hoạt lại iPhone bị khóa Activation Lock.
 • Mở khóa từ nhà mạng: iphone lock là gì Yêu cầu nhà mạng hoặc sử dụng các dịch vụ mở khóa từ nhà mạng khác để mở khóa iPhone khỏi khóa từ nhà mạng hiện tại, cho phép sử dụng với mạng di động của nhà mạng khác.
 • Tóm lại, iPhone Lock là gì chỉ ra tình trạng khóa của iPhone, trong khi iPhone Unlock đề cập đến quá trình mở khóa iPhone để cho phép truy cập và sử dụng thiết bị.

những loại iPhone Lock phổ biến nào?

Dưới đây là một số loại iPhone Lock phổ biến mà người dùng có thể gặp phải:

 • Passcode Lock (Khóa mật khẩu): Đây là hình thức khóa thông thường trên iPhone. Người dùng phải nhập mật khẩu, mã PIN hoặc sử dụng các phương pháp xác thực khác (ví dụ: Touch ID, Face ID) để mở khóa màn hình và truy cập vào thiết bị.
 • SIM Lock (Khóa SIM): Một số phiên bản iPhone có thể bị khóa theo nhà mạng, giới hạn việc sử dụng chỉ với SIM của nhà mạng đó. Điều này có nghĩa là iPhone sẽ không hoạt động với SIM của nhà mạng khác cho đến khi nó được mở khóa SIM Lock bằng cách yêu cầu nhà mạng hoặc sử dụng dịch vụ mở khóa SIM bên ngoài.
 • Activation Lock (Khóa kích hoạt iCloud): Đây là tính năng bảo mật của Apple được kích hoạt thông qua tài khoản iCloud. Khi tính năng này được kích hoạt, iPhone yêu cầu người dùng nhập tài khoản iCloud và mật khẩu liên quan để kích hoạt hoặc xóa thiết bị. Mục đích của Activation Lock là ngăn chặn việc sử dụng trái phép thiết bị bị mất hoặc đánh cắp.
 • Carrier Lock (Khóa từ nhà mạng): Một số phiên bản iPhone có thể bị khóa với mạng di động của một nhà mạng cụ thể. Điều này có nghĩa là iPhone chỉ hoạt động với SIM của nhà mạng đó và không thể sử dụng với SIM của nhà mạng khác. Để mở khóa từ nhà mạng, người dùng cần yêu cầu nhà mạng hoặc sử dụng các dịch vụ mở khóa từ nhà mạng khác.

Lưu ý rằng các loại iPhone Lock này có thể được kích hoạt hoặc tùy chỉnh bởi người dùng hoặc có thể tồn tại từ nhà sản xuất hoặc nhà mạng ban đầu khi mua thiết bị.

Những nhược điểm của iPhone Lock

Mặc dù iPhone Lock có những lợi ích về bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng cũng có một số nhược điểm sau:

 • Rủi ro bị khóa không đúng người: Nếu người dùng quên mật khẩu hoặc mã PIN và không có phương pháp khôi phục, hoặc trong trường hợp mất điện thoại mà không có khả năng xóa dữ liệu từ xa, có thể dẫn đến việc người dùng bị khóa không thể truy cập vào thiết bị của mình.
 • Ràng buộc với nhà mạng: SIM Lock và Carrier Lock có thể hạn chế sự linh hoạt của người dùng khi muốn sử dụng iPhone với nhà mạng khác. Việc mở khóa từ nhà mạng có thể mất thời gian và có thể đòi hỏi phí hoặc yêu cầu đáp ứng các điều kiện nhất định.
 • Rào cản cho việc mua bán và chuyển nhượng: Khi một iPhone có khóa Activation Lock, việc chuyển nhượng thiết bị cho người dùng mới có thể trở nên phức tạp. Người dùng phải chắc chắn rằng thiết bị đã được xóa khóa Activation Lock hoặc đảm bảo rằng người mua đã cung cấp đủ thông tin tài khoản iCloud để mở khóa.
 • Khó khăn trong việc xử lý thiết bị mất hoặc đánh cắp: Activation Lock có thể trở thành một rào cản đối với người sở hữu thiết bị khi nó bị mất hoặc bị đánh cắp. Mặc dù nó bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng nó cũng có thể gây khó khăn trong việc khôi phục thiết bị hoặc tái sử dụng nó.
 • Giới hạn việc sửa chữa: Một số loại khóa có thể ngăn chặn người dùng hoặc kỹ thuật viên sửa chữa thay thế linh kiện trong thiết bị. Điều này có thể làm tăng chi phí sửa chữa hoặc làm cho việc sửa chữa trở nên khó khăn hơn.

Lưu ý rằng nhược điểm của iPhone Lock không phải lúc nào cũng áp dụng cho tất cả người dùng và tùy thuộc vào tình huống cụ thể và cách sử dụng của mỗi người.

Kiểm tra iPhone Lock đúng cách

Kiểm tra iPhone Lock đúng cách
iphone lock là gì? Kiểm tra iPhone Lock đúng cách

Để kiểm tra iPhone Lock một cách chính xác, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Passcode Lock (Khóa mật khẩu): Kiểm tra xem bạn có thể nhập đúng mật khẩu hoặc mã PIN để mở khóa màn hình của iPhone. Nếu bạn không nhớ mật khẩu hoặc mã PIN, bạn có thể thử các phương pháp khôi phục như sử dụng Touch ID, Face ID (nếu được hỗ trợ) hoặc sử dụng quy trình khôi phục mật khẩu của Apple.
 • SIM Lock (Khóa SIM): Thử sử dụng SIM từ mạng di động khác để kiểm tra xem iPhone có hoạt động hay không. Nếu iPhone yêu cầu mật khẩu SIM hoặc hiển thị thông báo về khóa SIM, thì nó có thể bị khóa SIM Lock. Bạn có thể liên hệ với nhà mạng để biết thêm thông tin và yêu cầu mở khóa SIM Lock.
 • Activation Lock (Khóa kích hoạt iCloud): Đăng nhập vào tài khoản iCloud trên trang web iCloud.com bằng tài khoản và mật khẩu của bạn. Kiểm tra danh sách các thiết bị được liên kết với tài khoản iCloud của bạn. Nếu iPhone hiển thị trong danh sách và có trạng thái khóa Activation Lock, thì nó đang bị khóa. Bạn cũng có thể kiểm tra trên iPhone bằng cách điều hướng đến Cài đặt -> [tên của bạn] -> iCloud -> Find My iPhone và kiểm tra trạng thái khóa Activation Lock.
 • Carrier Lock (Khóa từ nhà mạng): Liên hệ với nhà mạng hiện tại của bạn để kiểm tra xem iPhone có bị khóa từ nhà mạng hay không. Họ sẽ yêu cầu thông tin cần thiết để xác minh và cung cấp cho bạn thông tin về trạng thái khóa và quy trình mở khóa từ nhà mạng.

Lưu ý rằng việc kiểm tra iPhone Lock đúng cách có thể đòi hỏi bạn cung cấp thông tin và xác minh quyền sở hữu thiết bị. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình kiểm tra hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, tôi khuyên bạn nên liên hệ với Apple hoặc nhà mạng của bạn để được hỗ trợ.

Làm sao để mở khóa iPhone Lock?

Cách mở khóa iPhone Lock phụ thuộc vào loại khóa cụ thể bạn đang gặp phải. Dưới đây là một số cách phổ biến để mở khóa iPhone Lock:

Passcode Lock (Khóa mật khẩu):

Nếu bạn quên mật khẩu hoặc mã PIN, bạn có thể sử dụng quy trình khôi phục mật khẩu của Apple. Điều này bao gồm việc sử dụng Touch ID, Face ID (nếu được hỗ trợ) hoặc sử dụng tài khoản

iCloud và mật khẩu để khôi phục mật khẩu trên iPhone.

Nếu bạn có sao lưu dữ liệu trên iTunes hoặc iCloud, bạn có thể khôi phục iPhone sang cài đặt gốc và khôi phục dữ liệu từ sao lưu.

SIM Lock (Khóa SIM):

Liên hệ với nhà mạng của bạn để yêu cầu mở khóa SIM Lock. Họ sẽ hướng dẫn bạn về quy trình mở khóa và yêu cầu thông tin cần thiết để xác minh quyền sở hữu và thực hiện việc mở khóa SIM.

Activation Lock (Khóa kích hoạt iCloud):

Đăng nhập vào tài khoản iCloud trên trang web iCloud.com bằng tài khoản và mật khẩu của bạn. Tìm và xóa thiết bị bị khóa Activation Lock từ danh sách các thiết bị được liên kết với tài khoản iCloud của bạn.

Nếu bạn mua một iPhone đã bị khóa Activation Lock từ người khác, hãy yêu cầu người bán xóa khóa Activation Lock trước khi mua thiết bị.

Carrier Lock (Khóa từ nhà mạng):

Liên hệ với nhà mạng hiện tại của bạn hoặc sử dụng các dịch vụ mở khóa từ nhà mạng bên ngoài để yêu cầu mở khóa từ nhà mạng. Họ sẽ yêu cầu thông tin cần thiết để xác minh và cung cấp cho bạn thông tin về quy trình mở khóa từ nhà mạng.

Lưu ý rằng việc mở khóa iPhone Lock có thể đòi hỏi bạn cung cấp thông tin và xác minh quyền sở hữu thiết bị. Đối với một số loại khóa, bạn có thể cần sự hỗ trợ từ Apple hoặc nhà mạng để hoàn thành quy trình mở khóa.

Tổng kết

Trong tổng quan, iPhone Lock là các hình thức khóa mà người dùng iPhone có thể gặp phải. Các loại iPhone Lock phổ biến bao gồm Passcode Lock, SIM Lock, Activation Lock và Carrier Lock. Mỗi loại khóa có mục đích và cách hoạt động riêng, nhưng chung điểm nhau là hạn chế truy cập vào thiết bị hoặc giới hạn việc sử dụng với nhà mạng cụ thể.

Tuy iPhone Lock cung cấp lợi ích về bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng cũng có một số nhược điểm như rủi ro bị khóa không đúng người, ràng buộc với nhà mạng, khó khăn trong việc xử lý thiết bị mất hoặc đánh cắp, và giới hạn việc sửa chữa.

Để mở khóa iPhone Lock, người dùng cần thực hiện các quy trình cụ thể tương ứng với loại khóa. Điều này có thể bao gồm khôi phục mật khẩu, yêu cầu mở khóa từ nhà mạng hoặc xóa khóa Activation Lock từ tài khoản iCloud. Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể và loại khóa, việc mở khóa có thể đòi hỏi thông tin và xác minh quyền sở hữu từ người dùng hoặc hỗ trợ từ Apple hoặc nhà mạng.

Review & Discussion

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *