Kỳ ngộ vương thông

     

1.

Bạn đang xem: Kỳ ngộ vương thông

bạn chơi trong những máy nhà lúc gặp mặt kỳ ngộ, có tác dụng nhận được nguyên liệu hợp thành Cổ Phổ "Phệ Ma Tán" "Khiếu Hoa Kê" "Nữ Nhi Hồng".

*

*

*

Đồng thời máy chủ mở trò chơi bé dại "Mọi người đến náo nhiệt" vào thời gian ngẫu nhiên ở rất Lạc ly và đánh Châu, bạn chơi Danh Tuấn Giang hồ nước thông qua ngừng trò chơi nhỏ dại này cũng hoàn toàn có thể có tỉ lệ nhận thấy cổ phổ nguyên liệu của kỳ ngộ.

2. Dựa vào biểu đạt trên vật liệu hợp thành Cổ Phổ, tìm vắt Ngoại Cao Nhân tương xứng ở những địa điểm.

3. bạn chơi cài 10 nguyên liệu rất có thể vào bạn dạng đồ phân nhóm.

4. sau khoản thời gian vào bạn dạng đồ phân nhóm, cần truyện trò với gắng Ngoại Cao Nhân trước, tốn 10 nguyên liệu, bao gồm quan hệ xuất sắc với nạm Ngoại Cao Nhân nhận được đánh giá trọng.

5. Khi được nhìn nhận trọng, hoàn toàn có thể nhận trách nhiệm tham ngộ của các chiêu thức kĩ năng ở chỗ ráng Ngoại Cao Nhân (mỗi lần buổi tối đa đồng thời làm cho 1 loại nhiệm vụ này).

6. căn cứ vào yêu mong nhiệm vụ, sử dụng chiêu trò trong khu vực quy định, sử dụng chiêu trò tương ứng gồm tỉ lệ cố định giúp xong xuôi tiến độ nhiệm vụ:

a) Nếu sau khoản thời gian sử dụng giải pháp tương ứng, không chấm dứt tiến độ nhiệm vụ, kết quả "coi trọng" mất đi, cần liên tiếp trả 10 vật liệu nhận coi trọng của cầm Ngoại Cao Nhân

b) lúc không có hiệu quả "coi trọng", sử dụng chiêu bài vô hiệu.

7. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, rất có thể nhận chiêu thức Tâm Đắc tương ứng. Chiêu thức Tâm Đắc hoàn toàn có thể xem trước đụng tác chiêu thức, nhưng chẳng thể học để nhận chiêu thức.

8.

Xem thêm: Kênh Bm - Lmht: Qtv Trash

Nhận giải pháp Tâm Đắc, 10 Cổ Phổ Tàn Quyển tương ứng, với 100 nguyên liệu hợp thành Cổ Phổ, thì hoàn toàn có thể đổi tầng 7-8 của chiêu trò tương ứng tại vị trí Thế nước ngoài Cao Nhân.

Nhắc nhở:

1.Hạn chế số lượng Cổ Phổ-II ở trong phần Thế Ngoại Cao Nhân.

2.Mỗi trách nhiệm tham ngộ có thể tiến hành lặp lại, chu kỳ là 14 ngày (Phòng người chơi sau khi làm mất chổ chính giữa Đắc chẳng thể nhận lại).

3.Tâm Đắc nhận được của nhiệm vụ và phân trang phương pháp đều khóa.

4. Số lượng Cổ Phổ tầng 7 cùng tầng 8 tiêu giảm số lần đổi. Hiện tại mỗi vps chỉ được cho phép đổi được 3 quyển mỗi chiêu thức ở mỗi các loại cổ phổ. Tức thị toàn một sever chỉ gồm 3 người có thể đổi Cổ Phổ tầng 7 - 8

Võ học tập giang hồ

Sau 4 ngày mở sản phẩm chủ, giới hạn lớn số 1 của chiêu thức đột phá đến tầng 8 (Thiên Ma truy Hồn Đao cải tiến vượt bậc đến tầng 9), hoàn toàn có thể thông qua thăm dò cấm địa rớt nhận được.

Cấm địa

Độ khó

Võ học tập rớt

Mộ Sắc đưa ra Thôn

Tu La

Thiên Ma truy vấn Hồn Đao

Tàn Dương kiếm Pháp

Thanh Vân Bảo

Tu La

Đoạn Tình Thất hay

Thanh Vân Chưởng Pháp

Khổng Tước đánh Trang

Tu La

Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng

Điêu Linh

Long Môn khách Sạn

Tu La

Phong Ma Trượng Pháp

Lưu Sa

Nhạn Môn Quan

Thủ Quân

Kinh Hồng Đao Pháp

Tuyết Trai tìm Pháp

Võ học tập Giang Hồ

Giới hạn lớn số 1 của chiêu thức bứt phá đến tầng 8.

Cửu Cung tìm Pháp chưa mở tầng 4 - 6

fan chơi hoàn toàn có thể thông qua tích lũy 10 "Giang hồ Tình Báo-2" thay đổi 1 phương pháp trung cấp cho (tầng 7-8) của 1 quyển Võ học tập Giang Hồ.

Cách nhận Giang hồ nước Tình Báo

NPC đổi

Võ học hoàn toàn có thể đổi

Thông qua Thích cửa hàng rớt dìm được

Giang hồ Lang Trung

Câu Hồn Thất Đoạt-III

Viêm Dương Đao Pháp-III

Giáng Long Thập bát Chưởng-III

Cầu Bại Côn Pháp-III

Thiết Đầu Công-III

Nghê thường Động-III

Phong Lôi sản phẩm Ma Trượng-III

Mặc Tử tìm Pháp-III

Uyên Ương tuy nhiên Đao-III

Võ học Phu Thê

Giới hạn lớn số 1 của chiêu thức cải tiến vượt bậc đến tầng 6, sau thời điểm phu thê đáp ứng nhu cầu yêu ước độ hợp tác và ký kết nhất định, thì rất có thể tiếp tục nhiệm vụ và dìm nhiệm vụ tại vị trí NPC.

Võ học rất có thể đổi

Mi Lai Nhãn Khứ tìm Pháp

Giới hạn chiêu trò của phần đa võ học tập dưới đang lần lượt mở trong quy trình tiến độ sau:

Đường Lang Quyền, Ma trung ương Liên trả Thủ, Đoạt Phách Câu tâm Thích, Dã ước Quyền, giữ Vân tìm Pháp, La Hán Quyền.

Võ học tập Trấn Phái

giải pháp giới hạn cao nhất cải tiến vượt bậc đến 6 tầng, có thể thông qua trinh sát các cấm địa trường phái (mức độ khó), rớt đồ dùng phẩm trọng trách tương ứng, đổi trang sách tầng 5 và tầng 6.

Cấm địa trường phái (mức độ khó) phải chấm dứt Nội Công 4 - Cửu Âm Chí mới có thể vào.

Môn phái

Vật phẩm nhiệm vụ

NPC hoán đổi

Võ học

Thiếu Lâm

Thiết La Hán

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Thanh Thủy

(Thiếu Lâm 804,370)

Long Trảo Thủ

Võ Đang

Thái rất Đồ Ấn

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Khai Diệc Phi

(Võ Đang 466,344)

Thái cực Quyền

Nga Mi

Thị người vợ Tỏa Nhan Đồ

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Sư Phi Huyên

(Nga ngươi 493,160)

Ngọc con gái Kiếm Pháp

Cái Bang

Chén Ngọc lưu giữ Ly

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Cận Vô Song

(Cái Bang 545,347)

Đả Cẩu Bổng Pháp

Đường Môn

Đường từ Kim bài

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Đường Phi Trì

(Đường Môn 1054,-168)

Diêm vương vãi Thiếp

Quân Tử Đường

Tiêu Dao Thư Giản

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Trác vương Tôn

(Quân Tử Đường 518,467)

Ngọc Tiêu tìm Pháp

Cẩm Y Vệ

Mật Tín

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Liên Thành Quyết

(Cẩm Y Vệ 365,-88)

Huyết tiếp giáp Đao Pháp

Cực Lạc Cốc

Nhược Khuyết túng Tịch

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Hà Hoan

(Cực Lạc cốc 162,-2)

Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm

Võ học tập Môn Phái

chiêu bài giới hạn cao nhất đột phá đến 9 tầng (ngoài phương pháp đặc thù cá biệt), hoàn toàn có thể thông qua thám thính các cấm địa trường phái ( tế bào thức khó), rớt đồ phẩm trọng trách tương ứng, đổi trang sách tầng 8 với tầng 9.

Cấm địa môn phái (mức độ khó)phải hoàn thành Nội Công 4 - Cửu Âm Chí mới có thể vào.

Môn phái

Vật phẩm nhiệm vụ

NPC hoán đổi

Võ học

Thiếu Lâm

Thiết La Hán

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Thanh Thủy

(Thiếu Lâm 804,370)

Thái Tổ Trưởng Quyền

Vi Đà Côn Pháp

Đạt Ma Côn Pháp

Võ Đang

Thái rất Đồ Ấn

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Khai Diệc Phi

(Võ Đang 466,344)

Thanh Phong tìm Pháp

Thái cực Kiếm

Lưỡng Nghi tìm Pháp

Nga Mi

Thị đàn bà Tỏa Nhan Đồ

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Sư Phi Huyên

(Nga mi 493,160)

Vân Hà Thích

Kim Đỉnh Miên Chưởng

Ly Biệt Thích

Cái Bang

Chén Ngọc lưu lại Ly

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Cận Vô Song

(Cái Bang 545,347)

Linh Xà Bổng Pháp

Liên Hoa Chưởng

Khốc Tang Bổng Pháp

Đường Môn

Đường từ bỏ Kim bài xích

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Đường Phi Trì

(Đường Môn 1054,-168)

Mê Hồn Tiêu

Phân quang quẻ Tróc Ảnh Thích

Kim Xà Thích

Quân Tử Đường

Tiêu Dao Thư Giản

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Trác vương Tôn

(Quân Tử Đường 518,467)

Vô Nhai kiếm Pháp

Tiêu Dao Thoái Pháp

Lạc Anh Phi Hoa Kiếm

Cẩm Y Vệ

Mật Tín

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Liên Thành Quyết

(Cẩm Y Vệ 365,-88)

Thất Hồn Đao Pháp

Ưng Trảo Quyền

Truy Hồn Trảo

Cực Lạc Cốc

Nhược Khuyết túng Tịch

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Hà Hoan

(Cực Lạc ly 162,-2)

Truy Phong Đao

Thiên hay Địa diệt Thích

Hủ Cốt Chưởng

Nội Công Giang Hồ

Mở tầng 64 khí công Giang Hồ
Huyết Đao Kinh
Băng trọng tâm Quyết
Độc Thềm Công
Hỗn Nguyên Công
Nghịch Thiên Tà Công
Vô Vọng Thần Công
Tử Hà Công
Tàn Dương Công Quyết
Ngũ Hành chổ chính giữa Pháp

Nội Công Chí Bảo

Nội công chí bảo giang hồ vẫn giữ nguyên ở phiên bản hiện tại. Quỳ Hoa Bảo Điển không mở tầng 49. Hiện tại toàn bộ các thiết bị chủ những nước đầy đủ như vậy.


Chuyên mục: Tin Tức