Motorola droid turbo giá

     

Bản tin công nghệ số 6: Ra đôi mắt Motorola Droid Turbo 2 với Meizu Pro 5, Phát hành bản cập nhật IOS 9.1, Cơn sốt LG V10.
Bạn đang xem: Motorola droid turbo giá

Chào mừng các bạn đã đến với Dnews số thứ 6 – Bản tin technology mặt hàng tuần trên D’nhận xét. Như hay lệ, từ bây giờ sẽ update phần đa thông báo mới nhất, hot nhất của Thị Phần di động cầm tay vào tuần vừa mới rồi. Và cuối mon 10/năm ngoái này, Thị trường công nghệ bao hàm thông tin gì quánh biệt? Mời chúng ta cùng bản thân điểm qua gần như thông tin rét bỏng này nhé: Motorola Droid Turbo 2 reviews với màn hình…


Đánh giá bán chi tiết Moto Droid Turbo 2: Siêu bền, S801c khỏe mạnh, 21 Mpx, công nghệ sạc cực nhanh hao.
Xem thêm: Cách Tăng Điểm Đường Môn Bạo Vũ, Hướng Dẫn Kỹ Năng Môn Phái Đường Môn


Thông tin sản phẩm:Motorola Droid Turbo 2 Likenew - nlỗi mới 99% khuyến mãi kèm sạc,cable khi mua thành phầm.

5,490,000VNĐ

5,690,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":13435,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xam","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5690000,"display_regular_price":5690000,"image":"title":"motorola-droid-turbo2","caption":"","url":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","alt":"","src":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","srcset":"https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png 450w, https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png 300w, https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-225x300.png 225w, https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-338x450.png 338w","sizes":"(max-width: 450px) 100vw, 450px","full_src":"https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","full_src_w":450,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":400,"src_w":450,"src_h":600,"image_id":13442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"5,690,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":13436,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5490000,"display_regular_price":5490000,"image":"title":"motorola-droid-turbo2","caption":"","url":"https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","alt":"","src":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","srcset":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png 450w, https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png 300w, https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-225x300.png 225w, https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-338x450.png 338w","sizes":"(max-width: 450px) 100vw, 450px","full_src":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","full_src_w":450,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":400,"src_w":450,"src_h":600,"image_id":13442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"5,490,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":13437,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"tim","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5490000,"display_regular_price":5490000,"image":"title":"motorola-droid-turbo2","caption":"","url":"https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","alt":"","src":"https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","srcset":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png 450w, https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png 300w, https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-225x300.png 225w, https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-338x450.png 338w","sizes":"(max-width: 450px) 100vw, 450px","full_src":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","full_src_w":450,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":400,"src_w":450,"src_h":600,"image_id":13442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"5,490,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":13438,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"nau","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5490000,"display_regular_price":5490000,"image":"title":"motorola-droid-turbo2","caption":"","url":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","alt":"","src":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","srcset":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png 450w, https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png 300w, https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-225x300.png 225w, https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-338x450.png 338w","sizes":"(max-width: 450px) 100vw, 450px","full_src":"https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","full_src_w":450,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":400,"src_w":450,"src_h":600,"image_id":13442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"5,490,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":13439,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5490000,"display_regular_price":5490000,"image":"title":"motorola-droid-turbo2","caption":"","url":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","alt":"","src":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","srcset":"https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png 450w, https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png 300w, https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-225x300.png 225w, https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-338x450.png 338w","sizes":"(max-width: 450px) 100vw, 450px","full_src":"https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","full_src_w":450,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":400,"src_w":450,"src_h":600,"image_id":13442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"5,490,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":13440,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5490000,"display_regular_price":5490000,"image":"title":"motorola-droid-turbo2","caption":"","url":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","alt":"","src":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","srcset":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png 450w, https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png 300w, https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-225x300.png 225w, https://didongthongminch.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-338x450.png 338w","sizes":"(max-width: 450px) 100vw, 450px","full_src":"https://phitienkiem.com/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2.png","full_src_w":450,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://didongthongminc.vn/upload_images/2017/12/motorola-droid-turbo2-300x400.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":400,"src_w":450,"src_h":600,"image_id":13442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"5,490,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":13441,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0>">

Chuyên mục: Tin Tức