Nếu ta thành phật thiên hạ vô ma nếu ta thành ma phật làm gì ta

     
Happy World "Uống nhầm một góc nhìn, cơn say theo cả đời""When our eyes met, I got drunk for the rest of my life."
*

*

“Nếu ta thành Phật, nhân gian vô ma.

Bạn đang xem: Nếu ta thành phật thiên hạ vô ma nếu ta thành ma phật làm gì ta

Nều ta thành ma, Phật làm gì ta!”

“If I become Buddha, this world will have sầu no detháng.

If I become a detháng, Buddha can vày nothing lớn me!”

-Wukong-

.

“Mệnh của ta là do ta định.

Là ma tốt là thần, yêu cầu vày ta nói new tính.”

“My fate is in my hands.

I am a god or a detháng, it is all up lớn me.”

-Nezha-


See more posts lượt thích this on phitienkiem.com

#sun wukong #nezha #nezha 2019 #the legkết thúc of nezha #nezha movie #monkey king

More you might like*

*

“Chỉ có kẻ nnơi bắt đầu bắt đầu có tác dụng bạn với ngươi, ta và đúng là ncội nhưng.”

“Only a silly person will be your friover, I’m so silly”

-Ngao Bính/ Aobing-

“Ngươi là người chúng ta duy nhất của ta!”

“You are my only friend!”

-Na tra/ Nezha-


Life is a play, we wake up và the play ends.

Jianghu (the swordsman world), hope to see you again.

.

Nhân gian như kịch, người tỉnh kịch tung.

Giang hồ, hẹn ngày tái ngộ.

Shan Heling officially said their goodbye lớn us.

Jainghu is huge but we definitely will meet again.


zhou zishu wen kexing shan he ling gu xiang cao weining zhang chengling prince xie zhao jing ye baiyi word of honor tian ye ke priest wenzhou zhang zhehan sitháng gong gong jun huang youming wang ruo ling zhou ye ma wenyuan sun xilun li dẻo kun thiên nnhì khách đất nước lệnh Ôn chu chu tử thư ôn khách hành trương triết hạn cung tuấn
“Your eyes tell the truth when everything else is a lie”

Weilan - Wangxian - Wenzhou

.

Xem thêm:

I am a simple person, as long as a drama is led by 2 men.

I will definitely fall for it 😜😜😜

guardian znhát hún zhao yunlan shen wei bai yu zhu yilong the untamed mo dao zu shi wei ying wei wuxian lan zhan lan wangji xiao zhan wang yibo word of honor shan he ling tian ya ke zhou zishu wen kexing zhang zhehan sitháng gong weilan wangxian wenzhou
*
*

Still not ready to lớn say goodbye but you guys gave me a great time.

Farewell, A Xu & Lao Wen!

Thank you, Zhang Zhehan and Simon Gong! I will keep supporting you guys!

.

Fan arts collection

Credit on pics.


zhou zishu wen kexing zhang zhehan simon gong tian ye ke shan he ling word of honor faraway wanderers priest wenzhou thiên nhai khách Ôn chu chu tử nhứ chu tử thư ôn khách hành tô hà lệnh trương triết hạn cung tuấn bl chinese drama chinese bl chinese drama
word of honor zhou zishu wen kexing tian ye ke shan he ling zhang zhehan simon gong priest farmers prothử nghiệm chu tử thư Chu tử nhđọng A nhứ wenzhou Ôn chu Ôn khách hành Thiên nnhì khách hàng đất nước lệnh chinese bl Bl Chinese drama cdrama
Trời đất rộng lớn như vậy, cớ sao ta chỉ vấn vương bản thân người?

.

Yes, this world is huge but why I only think of you?

Credit on vid


wei wuxian lan wangji the untamed mo dao zu shi lan zhan wang yibo xiao zhan zhou zishu wen kexing zhang zhehan simon gong tian ye ke tian ya ke priest shan he ling word of honor chinese drama bl chinese drama
“A Xu is not gonmãng cầu force you lớn watch Shan He Ling, but when you watch SHL you will definitely love sầu A Xu.”

-Zhang Zhehan-

.

You are absolutely right!


zhou zishu zhang zhehan shang heling shan he ling word of honor tian ye ke priest chu tử nhứ chu tử tlỗi wen kexing wen kexing's laopo so beautifuuuul simon gong
Nhất tiếu khuynh thành.

Nhất lệ khuynh trung khu.

.

一笑倾城

一淚倾心

.

Your smile takes my thành phố down.

Your tear makes my heart melts.


zhou zishu zhang zhehan word of honor tian ye ke shan he ling wen kexing's laopo pretty bl chinese drama chinese drama

Chuyên mục: Tin Tức