Phụ ma gunny, hướng dẫn người chơi

     
Cấp độ mở: 5.Prúc ma trang sức quý +5 trong Lò rèn, trang sức đẹp vẫn nhấn thêm ở trong tính ma công cùng ma kháng.Đạo rứa để thực hiện phụ ma: Trang mức độ +5 và Đá Linch Hồn.
Chỉ trang sức +5 mới phát huy công dụng Phụ Ma. Trang mức độ +0, +1, +2, +3, +4 rất có thể thực hiện prúc ma thành công, mà lại sẽ không đẩy mạnh hết tác dụng phú ma.Trang sức không tiếp tổn phí được quan trọng phú ma.Trang sức chẳng thể thao tác tiệm rèn không thể phụ ma.
Tại Tiệm Rèn, vào Lò Rèn, lựa chọn Phụ Ma nhằm ban đầu tiến hành phụ ma trang sức quý.Trong khung Trang bị đặt vào trang sức +5 mong muốn phú ma.Đá Linch Hồn rất có thể đạt được thông qua Rút ít thăm rương tại Nhà Ma Pháp, hoặc tải tại giao diện Lò Rèn, giao diện cửa hàng.Mỗi trang sức đẹp bao gồm 5 bậc phụ ma. Để tăng bậc prúc ma, yêu cầu tăng Lv phú ma. Cụ thể nlỗi sau:
Bậc 1Điểm phú maThuộc tính ma công, ma khángBậc 3Điểm phụ maThuộc tính ma công, ma kháng
Lv 1100030Lv 07000339
Lv 2110045Lv 17300358
Lv 3120060Lv 27600377
Lv 4130075Lv 37900396
Lv 5140090Lv 48200415
Lv 61500105Lv 58500434
Lv 71600120Lv 68800453
Lv 81700135Lv 79100472
Lv 91800150Lv 89400491
Bậc 2Điểm phụ maThuộc tính ma công, ma khángLv 99700510
Lv 02500167Bậc 4Điểm phú maThuộc tính ma công, ma kháng
Lv 12700184Lv 013000531
Lv 22900201Lv 113400552
Lv 33100218Lv 213800573
Lv 43300235Lv 314200594
Lv 53500252Lv 414600615
Lv 63700269Lv 515000636
Lv 73900286Lv 615400657
Lv 84100303Lv 715800678
Lv 94300320Lv 816200699
   Lv 916600720
   Bậc 5Điểm phụ maThuộc tính ma công,ma kháng
   Lv 020000745
Trang mức độ +5 sẽ phụ ma vẫn hiển thị nhỏng sau:

*

Hình Thiên Vũ đã prúc ma đạt bậc 5


VNG7 Road

Bản quyền ở trong đơn vị 7 Road.công ty chúng tôi Cổ phần VNG phân păn năn duy nhất trên đất nước hình chữ S.182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP..HCM


Chuyên mục: Tin Tức