Thất sủng là gì

     

But once in the free fall of disgrace the only way khổng lồ change its momentum is khổng lồ use it khổng lồ your advantage. Đang xem: Thất sủng là gì những thành viên đảng Whig theo lần lượt …


*

But once in the không tính phí fall of disgrace the only way lớn change its momentum is to lớn use it to your advantage.

Bạn đang xem: Thất sủng là gì

Đang xem: Thất sủng là gì

Các member đảng Whig thứu tự bị thất sủng tuy vậy khi đó Marlborough vẫn ráng quyền lực cao nhất trong quân đội.The Junto Whigs were removed from office, although Marlborough, for the moment, remained as commander of the army.Trong triều đại của mình, Charles VII, con trai (bị thất sủng) của Charles VI, được biết đến với cái brand name “Charles the Victorious”.During his reign, Charles VII, the (disinherited) son of Charles VI, became known as “Charles the Victorious”.Bị thất sủng so với nhà vua, ông nghỉ ngơi hưu và quay về cuộc sống riêng mà hồ sơ biên chép hiện còn sót lại rất ít.Seipel còn nhận định rằng Meresankh về sau đã được an táng trong một mastaba bé dại hơn nằm ở phía Bắc Saqqara sau khi bà bị thất sủng.Seipel contends that Meresankh was finally buried in a smaller mastaba in Saqqara North after she fell into disgrace.Tư lệnh hạm đội, Phó Đô đốc Hosogaya, bị thất sủng bởi đã đề nghị rút lui trước một hạm chiến Mỹ yếu cố gắng hơn, bị phải từ chức.The fleet commander, Vice Admiral Hosogaya, disgraced because he had been forced to lớn withdraw by the weaker American fleet, was forced khổng lồ retire.Sau nạm chiến II, ông biến Thị trưởng của Bắc Bình (nay là Bắc Kinh), nhưng bị phương pháp chức vào khoảng thời gian 1948 sau khi ông thất sủng với Tưởng Giới Thạch.After World War II he became Mayor of Beiping (now Beijing), but was fired in 1948 after he fell out with Chiang.Sau khi lose trong hội đàm hủy bỏ cuộc hôn nhân gia đình của Henry VII cùng với Catherine của Aragon, Wolsey bị thất sủng cùng bị tước thương hiệu của chính phủ.After failing to negotiate an annulment of Henry”s marriage to lớn Catherine of Aragon, Wolsey fell out of favour and was stripped of his government titles.Aurelianus đã thành công trong việc chấp nhận miễn thuế xứ Cyrene với Pentapolis với miễn trừ nghĩa vụ nghị viên mang lại ông, nhưng về sau ông bị thất sủng và mất hết số đông thứ.Aurelianus succeeded in granting him the tax remission for Cyrene & the Pentapolis và the exemption from curial obligations for him, but then he fell in disgrace & Synesius lost everything.

Xem thêm: #5 Rạp Giường Nằm Cgv L'Amour: Giường Riêng, #5 Rạp Chiếu Phim Giường Nằm Sài Gòn Cho Cặp Đôi


Goebbels hiện đang phải chịu sự ngượng mặt vì chiến dịch tuyên truyền không kết quả trong cuộc khủng hoảng Sudetenland, và chút ít thất sủng sau vụ nước ngoài tình với người vợ diễn viên bạn Séc Lída Baarová.Goebbels had recently suffered humiliation for the ineffectiveness of his propaganda campaign during the Sudeten crisis, và was in some disgrace over an affair with a Czech actress, Lída Baarová.Anne mở ra với Sarah tại triều đình, cụ thể là ý muốn ủng hộ Churchill hiện nay đang bị thất sủng, dẫn đến sự việc Mary nổi cơn thịnh nộ đòi Anne từ bỏ Sarah và dọn khỏi vị trí ở của mình.Anne appeared at court with Sarah, obviously supporting the disgraced Churchill, which led to Mary angrily demanding that Anne dismiss Sarah & vacate her lodgings.Ông được triệu hồi mang đến London để vấn đáp những cáo buộc phản nghịch – một cáo buộc phổ biến mà Henry đã sử dụng để phòng lại những bộ trưởng thất sủng – cơ mà đã chết bởi vì các lý do tự nhiên.He was recalled to lớn London lớn answer khổng lồ charges of treason—a common charge used by Henry against ministers who fell out of favour—but died on the way from natural causes.Leibniz mệnh chung ở Hannover năm 1716: vào tầm khoảng đó, ông bị thất sủng cho tới nỗi mà lại cả George I (người vô tình ở ngay sát Hannover vào tầm đó) tương tự như các quan trong triều nào mang đến dự đám tang của ông, chỉ có tín đồ thư ký kết riêng của ông dự tang.Leibniz died in Hanover in 1716: at the time, he was so out of favor that neither George I (who happened to lớn be near Hanover at that time) nor any fellow courtier other than his personal secretary attended the funeral.Người china cổ đại cũng xây dựng những tàu như loại Greco-Roman truyền thống lâu đời với thuyền có cha lớp chèo, tuy vậy tàu sử dụng chèo nhằm lái ở trung quốc bị thất sủng vô cùng sớm kể từ khi cách kim chỉ nan dùng bánh lái sẽ được phát minh sáng tạo trong gắng kỷ 1 tại Trung Quốc.The ancient Chinese also built ramming vessels as in the Greco-Roman tradition of the trireme, although oar-steered ships in china lost favor very early on since it was in the 1st century đài loan trung quốc that the stern-mounted rudder was first developed.Sau cuộc nổi dậy thất bại của các huynh trưởng trong tiến độ 1173 và 1174, mặc dù nhiên, John trở thành người con được sủng ái duy nhất của Henry.Following the failed rebellion of his elder brothers between 1173 and 1174, however, John became Henry”s favourite child.Nhưng điều khác biệt là việc gật đầu đồng ý sự thất bại này cụ thể là đôi khi nếu ung thư chiến thắng, nếu có cái chết và chúng ta không còn sự lựa chọn, thì ân sủng với sự gật đầu đồng ý là bắt buộc thiết.But the difference in accepting this particular defeat is that sometimes, if cancer has won, if there”s death và we have no choice, then grace and acceptance are necessary.Trước thất bại thảm sợ hãi của quân Đông La Mã với người Bulgaria trong trận Acheloos năm 917, Romanos đi thuyền tới Constantinopolis, địa điểm ông mỗi bước lấn lướt chính sách nhiếp chính mất đáng tin tưởng của nữ hoàng Zoe Karvounopsina với sủng thần của bà là Leon Phokas.


In the aftermath of the disastrous Byzantine defeat at the Battle of Acheloos in 917 by the Bulgarians, Romanos sailed khổng lồ Constantinople, where he gradually overcame the discredited regency of Empress Zoe Karvounopsina và her supporter Leo Phokas.


Chuyên mục: Tin Tức