Tlbb private

     Bạn đang xem: Tlbb private

STTPhần thưởngHình hình ảnh minh họa
14.000.000 chi phí mặt
*
2Thần Nguyên Túy x2
3Chân Nguyên-Lễ Bao ở trong Tính Phù x1
4Thú cưỡi: Ám Viêm Khai Minh Thú x1
*
5Phi Vũ Du Long x1
*
6Công lực đan x10
7Vàng Tài Phú x 20

STTPhần thưởngHình hình ảnh minh họa
13.000.000 tiền mặt
*
2Thần Nguyên Túy x1
3Chân Nguyên-Lễ Bao trực thuộc Tính Phù x1
4Thú cưỡi: Dao quang Khai Minh Thú x1
*
5Phiên Điệp Lạc Vũ x1
*
6Công lực đan x5
7Vàng Tài Phú x 10Xem thêm: Rakan Mùa 11: Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Rakan Tốc Chiến Mạnh Nhất

STTPhần thưởngHình ảnh minh họa
12.000.000 tiền mặt
*
2Thiên nguyên túy x5
3Chân Nguyên-Lễ Bao ở trong Tính Phù x1
4Hồng Thiền Cẩm Trang x1
*
5Thú Cưỡi: Minh Tà Thú x1
*
6Công lực đan x3
7Huyền Linh Đan x5
*

STTPhần thưởngHình hình ảnh minh họa
1Thiên nguyên túy x5
2Chân Nguyên-Lễ Bao ở trong Tính Phù x1
3Kiếm Ảnh Hoa Hinh x1
*
4Công lực đan x2


Chuyên mục: Tin Tức