Nghĩa của từ twister là gì, nghĩa của từ twisters trong tiếng việt

     

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ phitienkiem.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.
Bạn đang xem: Nghĩa của từ twister là gì, nghĩa của từ twisters trong tiếng việt

*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép


Xem thêm: Tren Game Buatan Indonesia Lebih Condong Ke Mobile, Just A Moment

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn phitienkiem.com English phitienkiem.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin Tức