Võ lâm anh hùng truyện

     
Giới ThiệuCơ BảnMôn PháiĐặc TrưngTính NăngTính Năng Cơ BảnTính Năng Phó BảnTính Năng Chiến TrườngTính Năng Bang HộiTính Năng Nhân VậtTính Năng Trang BịNhiệm VụCác Mục khác
Cẩm Nang Giới ThiệuCơ BảnMôn PháiĐặc TrưngTính NăngTính Năng Cơ BảnTính Năng Phó BảnTính Năng Chiến TrườngTính Năng Bang HộiTính Năng Nhân VậtTính Năng Trang BịNhiệm VụCác Mục không giống
Hình ảnhNội dung
*

Tiên Phong Mộc Quế Anh

Vị trí: Tương Dương (175/178).

Bạn đang xem: Võ lâm anh hùng truyện

Chức năng: Đăng ký kết Thái độc nhất vô nhị Tháp Anh Hùng.Chi huyết báo danh: Nhân sĩ lựa chọn một trong hai cách tiến hành báo danh.Tiêu hao đôi mươi tinh lực/nhân đồ dùng tham gia.Chủ tổ đội tiêu hao 4 Thiên Kiêu Lệnh.

Hình ảnhCách thức
*

Bản đồ Thái tốt nhất Tháp Anh Hùng

Đội trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến hành vào Phó phiên bản Thái độc nhất vô nhị Tháp.Sau lúc chọn hiệ tượng tham gia nhân vật đang được dịch chuyển vào phiên bản đồ thừa ải.
*
Đội trưởng thường xuyên đối thoại cùng với NPC Mộc Quế Anh nhằm tiến vào ải 1: Nhiên Tịch đưa ra Thương.Sau khi đối thoại với NPC nhân sĩ sẽ tiến hành đưa vào ải 1, đội trưởng tiếp tục đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải.Có 2 vẻ ngoài mở ải:Mở Ải Thường. Hình thức sao chép: tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh, ở toàn bộ các ải vào phó phiên bản Thái độc nhất vô nhị Tháp. Khi dùng vẻ ngoài sao chép nhân sĩ sẽ nhận được cung ứng tăng mức độ đánh và sinh mệnh.
*
Sau khi mở ải 1 tổ nhóm tiến hành phá hủy Boss Ngọc Tu La Tiêu Dịch nhằm vượt qua ải.Sau khi tàn phá Boss Ngọc Tu La Tiêu Dịch nhóm trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh nhằm mở ải 2.
*
Sau khi mở ải 2 tổ đội tiến hành phá hủy Boss Cửu Long thôn Vân Thú để vượt qua ải.Sau đó đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh nhằm mở ải 3.
*
Tổ đội tiến hành tàn phá 2 Boss Mộc Quế Anh với Dương Tôn Bảo nhằm vượt qua ải.Sau khi phá hủy 2 Boss, team trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào bên vào Thái nhất Tháp.
*
Sau khi tiến vào bên trong Thái nhất Tháp team trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh nhằm mở ải 1: Tịch Tà chi Hí.Tổ team tiến hành tàn phá Boss Thần Thú Tịch Tà nhằm vượt qua ải.Đội trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào khu vực Thái duy nhất Tháp Trung.

Xem thêm: Lovely Day Thai Restaurant In New York, New York, Lovely Day By Bill Withers

*
Sau khi tiến vào phía bên trong Thái độc nhất vô nhị Tháp Trung nhóm trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 2: Nghiệp Dẫn.Tổ nhóm tiến hành hủy diệt Boss Hoang Hỏa lưu lại Kim nhằm vượt qua bài 2.Đội trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào khu vực Thái tốt nhất Tháp Đỉnh..
*
Sau lúc tiến vào phía bên trong Thái tốt nhất Tháp team trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh nhằm mở ải 3: Hàng Long Hữu Hối.Tổ team tiến hành tiêu diệt Boss Gia biện pháp Phi Hồng nhằm vượt qua ải 3 và xong phó bản Thái tuyệt nhất Tháp.Sau khi hủy hoại boss, team trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh để rời phó bản Thái độc nhất vô nhị Tháp.

Sau lúc vượt mỗi ải thành công, thân sĩ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tay nghề và những bảo rương quý và hiếm như sau:

Tên ảiĐiểm khiếp nghiệmBảo rương
Ải 16.000.000 điểm ghê nghiệm1 Rương Đồng 1, 4 Rương Bạc
Ải 27.000.000 điểm kinh nghiệm1 Rương Đồng 2, 4 Rương Bạc
Ải 39.000.000 điểm kinh nghiệm1 Rương Vàng
Ải 1: Tịch Tà chi Hí9.000.000 điểm kinh nghiệm1 Rương Đồng 3, 4 Rương Bạc
Ải 2: Nghiệp Dẫn10.000.000 điểm kinh nghiệm1 Rương Đồng 3, 4 Rương Bạc
Ải 3: mặt hàng Long Hữu Hối12.000.000 điểm ghê nghiệm1 Rương Vàng

Sau lúc vượt ải thành công, điểm kinh nghiệm khi thừa ải đang tăng theo số lượng hệ phái gia nhập so cùng với điểm tay nghề gốc.Số lượng hệ phái tham giaPhần trăm điểm tay nghề được cộng thêm khi qua ải
20%
30%
40%
520%
640%
760%
8100%
Ví dụ: lúc tổ nhóm tham gia Thái tuyệt nhất Tháp nhân vật có 8 hệ phái và vượt qua ải 6 thành công thì nhân sĩ nhận được:

12.000.000 tay nghề * (100% + 100%) = 24.000.000 điểm tởm nghiệm


Sau khi mở bảo rương vượt ải sẽ nhận ra ngẫu nhiên các vật phẩm sau đây:

Rương Đồng (miễn phí) và Rương tệ bạc (tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh/Rương Bạc).Rương Đồng 1Rương Đồng 2Rương Đồng 3Rương Bạc
1 Huân Chương Anh Hùng1 Huân Chương Anh Hùng1 Huân Chương Anh Hùng1 Huân ChươngAnh Hùng
Đá Quý cung cấp 1Đá Quý cung cấp 1Đá Quý cung cấp 12 Huân ChươngAnh Hùng
-Đá Quý cấp 2Đá Quý cấp cho 23 Huân ChươngAnh Hùng
--Đá Quý cấp 3Đá Quý cung cấp 1
---Đá Quý cấp 2
---Đá Quý cấp cho 3
---Đá Quý cấp 4
---Thái duy nhất Lệnh
---Lưu Li Kim
Rương Vàng: phân thành hai hình thức.Lật thẻ miễn phí: Phần thưởng vẫn không tiến hành giao dịch được.Lật thẻ thu phí: tiêu tốn 1 Thiên Kiêu Lệnh/lần lật thẻ.Miễn phíThu phí
01 Huân Chương Anh Hùng01 Huân Chương Anh Hùng
02 Huân Chương Anh Hùng02 Huân Chương Anh Hùng
03 Huân Chương Anh Hùng03 Huân Chương Anh Hùng
-Thái duy nhất Lệnh
Đá Quý cấp cho 1Đá Quý cấp cho 1
Đá Quý cấp 2Đá Quý cung cấp 2
Đá Quý cấp 3Đá Quý cấp 3
-Đá Quý cấp cho 4
-Đá Quý cấp 5
-Lưu Li Kim

top
Chuyên mục: Tin Tức