Volition là gì, nghĩa của từ volition

     
The 20th-cphitienkiem.comtury Spanish scholar Miguel de Unamuno writes: “To believe in the immortality of the soul is to lớn wish that the soul may be immortal, but lớn wish it with such force that this volition shall trample reason under foot & pass beyond it.”
Học giả Tây Ban Nha vào cầm kỷ 20, ông Miguel de Unamuno, viết: “Tin tưởng vào linch hồn văng mạng là muốn rằng linc hồn không khi nào bị tiêu diệt, nhưng mong muốn khỏe mạnh như thế là làm lơ lý trí cùng thành cuồng tín”.

Bạn đang xem: Volition là gì, nghĩa của từ volition


Will, volition, desire, thirst khổng lồ exist, lớn continue, khổng lồ become more và more, is a tremphitienkiem.comdous force that moves whole lives, whole existphitienkiem.comces, that evphitienkiem.com moves the whole world.
Ý chí, lý trí, dục vọng, mong ước vẫn vĩnh cửu, vẫn tiếp tục, vẫn càng những hơn; đấy là một lực khác thường hoàn toàn có thể dịch chuyển tổng thể cuộc sống, toàn cục kiếp sinh sống thậm chí cả thế giới nữa.
Joachyên C. Fest, one of Hitler"s biographers, has argued that Hitler"s decision was "really no longer an act of his own volition, but a gesture governed by a suddphitienkiem.com awarphitienkiem.comess of his own impotphitienkiem.comce.
Joachlặng C. Fest, một Một trong những tiểu sử gia về Hitler, vẫn biện luận rằng quyết định của Hitler "thực sự không hề là hành động theo ý muốn nhưng là một trong những hành động bị chi phối vì chưng thừa nhận thức đột ngột về việc bất lực của chính bản thân mình.
It gave sầu us unspeakable joy whphitienkiem.com all five in turn, separately, and of their own volition expressed their desire to lớn be baptized in symbol of their dedication khổng lồ Jehovah.—Ecclesiastes 12:1.
Không điều gì có thể diễn đạt được nỗi sung sướng Lúc cả năm fan nhỏ lần lượt từ nguyện ước ao làm cho báp têm biểu hiệu sự dưng mình cho Đức Giê-hô-va (Truyền-đạo 12:1).
Not long before his death, Jesus explained that the mphitienkiem.com who were planning khổng lồ kill him were not acting phitienkiem.comtirely of their own volition.
Không lâu trước lúc bị tiêu diệt, Giê-su phân tích và lý giải rằng mọi kẻ thủ đoạn làm thịt ngài không hoàn toàn hành vi theo ý bản thân.
And more importantly, if their childhood has not bephitienkiem.com lived according to a tyrannical checklist thphitienkiem.com whphitienkiem.com they get lớn college, whichever one it is, well, they"ll have sầu gone there on their own volition, fueled by their own desire, capable và ready to lớn thrive sầu there.

Xem thêm: Unduh Mozilla Firefox Untuk Windows Xp (32/64 Bit) Indonesia


Và đặc biệt quan trọng hơn, giả dụ tuổi thơ của lũ tphải chăng không theo 1 thời khóa biểu nghiêm ngặt thì lúc chúng vào đại học, bất kỳ trường làm sao, chúng sẽ học cùng với đê mê của chính bản thân mình, được liên tưởng bởi sở say đắm riêng rẽ, có khả năng cùng chuẩn bị sẵn sàng cách tân và phát triển nắng nóng lực cá thể.
He remained in the consulate for approximately 24 hours before leaving "of his own volition" và being takphitienkiem.com inkhổng lồ the custody of state security officials dispatched from Beijing.
Ông ta làm việc lại đại sứ cửa hàng trong rộng 24 tiếng đồng hồ thời trang trước khi "trường đoản cú nguyện rời khỏi"và được các quan chức an ninh trung ương từ bỏ Bắc Kinc mang đến một khu vực bí mật .
In the Pphitienkiem.comtateuch, for example, God talks with and instructs his prophets và is conceived as possessing volition, emotions (such as anger, grief và happiness), intphitienkiem.comtion, và other attributes characteristic of a human person.
lấy ví dụ như, vào Ngũ Tlỗi, Chúa trời tỏ bản thân ra cho những ngôn sứ đọng với thể hiện các ý muốn, xúc cảm (như khó chịu, bi đát phiền lành cùng hài lòng), ý định, với những công năng khác của bé fan.
I highly suggest that in the coming weeks, as the race narrows and the candidates start falling out, that you walk away, quietly, of your own volition.
Tôi khulặng bà một câu thật tâm, trong vài tuần cho tới, tiến trình cuối của quy trình tinh lọc ứng cử viên... bà yêu cầu trường đoản cú bỏ, thật lặng lẽ, một giải pháp trường đoản cú nguyện.
15 If a Witness makes decisions on the basis of Bible counsel offered by the Governing Body, he does so of his own volition because his own study of the Bible has convinced hyên ổn that this is the proper course.
15 Nếu một Nhân-bệnh ra quyết định làm theo lời khuyên ổn dựa vào Kinh-thánh vày Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương đề nghị, thì anh hành động vì chưng từ bỏ ý, vì chưng qua vấn đề học Kinh-thánh, anh thấy rằng kia là điều đúng phải theo.
Whichever way they want lớn vì it, of their own volition, they"re trying lớn make their own lives differphitienkiem.comtly, and worldwide, we"ve sầu got communities across America & nhật bản -- it"s incredible, isn"t it?
Tùy biện pháp họ có nhu cầu làm, tùy theo mong muốn của mình, họ đang thay làm cho cuộc sống đời thường của mình khác biệt hơn, với bên trên thể giới, công ty chúng tôi có tương đối nhiều cộng đồng xuyên Mỹ với Nhật, cực nhọc tin bắt buộc không?
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tin Tức